Coin

Ares Protocol (ARES) là gì ? giao thức oracle được xác minh trên chuỗi cung cấp các dịch vụ dữ liệu an toàn

Giới thiệu 

Ares Protocol (ARES) coin là một giao thức oracle được xác minh trên chuỗi cung cấp các dịch vụ dữ liệu an toàn và đáng tin cậy cho hệ sinh thái Polkadot DeFi.

Kiến trúc công nghệ

Ares Protocol (ARES) là một giao thức tiên tri xác minh trên chuỗi được cung cấp bởi Polkadot. Nó cung cấp dữ liệu ngoài chuỗi đáng tin cậy một cách hiệu quả và không tin cậy.

 • Bộ tổng hợp lấy dữ liệu yêu cầu bên ngoài thông qua Máy quét, gửi yêu cầu đến Nhà cung cấp để xử lý tất cả các yêu cầu của Oracle và sử dụng VRF để đảm bảo tính ngẫu nhiên của bộ tổng hợp.
 • Người thách thức xác minh tính toàn vẹn và hợp lệ của dữ liệu do người tổng hợp gửi và gửi dữ liệu người tổng hợp gian lận và dữ liệu chính xác cho Ủy ban danh tiếng để nhận phần thưởng.
 • Bằng cách khuyến khích những người xác thực và trừng phạt những người tập hợp độc hại, tính bảo mật của mạng Ares được đảm bảo. Ủy ban Danh tiếng được cộng đồng tự quản hoàn toàn, ứng cử vào Ủy ban Danh tiếng thông qua thế chấp mã thông báo và trọng số danh tiếng.
 • Người tiêu dùng dữ liệu có thể là đối tượng cần lấy dữ liệu bên ngoài trong các hợp đồng thông minh, parachains và DAPP. Họ có thể cung cấp nhiều dữ liệu đáng tin cậy và hấp dẫn khác nhau cho DEFI, thị trường dự đoán và cờ bạc.
 • Các nhà khai thác nút, với tư cách là các nút đầy đủ của mạng Ares, xác minh dữ liệu bằng cách so sánh dữ liệu đó với thị trường dữ liệu được lưu trữ cục bộ để đảm bảo tính bảo mật của mạng Ares và cung cấp các dịch vụ RPC oracle.

Mô hình kinh tế

Token Ares sẽ được phát hành để thúc đẩy tất cả những người tham gia vào hệ thống và đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển của hệ sinh thái thông qua quản trị cộng đồng.

Kịch bản ứng dụng

Ares Protocol (ARES)  cung cấp dữ liệu ngoài chuỗi thời gian thực chính xác và đáng tin cậy cho các trường hợp sử dụng DeFi, chẳng hạn như đồng tiền ổn định phi tập trung.

Lộ trình phát triển 

 • Năm 2020 Q4

  Whitepaper 1.0 đã được phát hành

  Thiết kế giao thức cốt lõi

  Đơn xin tài trợ của Tổ chức WEB3

  Phát triển nguyên mẫu dựa trên pallet và công việc ngoài chuỗi

 • Năm 2021 Quý 2

  Giấy vàng kỹ thuật đã được phát hành

  Cải thiện tương tác chuỗi chéo của người dùng Oracle

  Nhận ra việc lựa chọn ngẫu nhiên các bộ tổng hợp và tổng hợp chuỗi

  Cải thiện mô hình hội đồng trọng tài và người thách thức

  Hàng triệu đô la tài trợ đã hoàn thành

 • Năm 2021 Q4

  Cải tiến thiết kế mô hình kinh tế

  Khởi chạy Testnet

  Tích hợp Giao thức Ares vào các dự án Polkadot DeFi

 • 2022 Quý 2

  Khởi chạy Mainnet

  Thực hiện hợp tác dịch vụ đa kênh

Đội ngũ phát triển 

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.