Thị trường quà tặng, mẹ và bé, thương mại điện tử không bao giờ ngủ

P2P là gì? Trao đổi tiền điện tử ngang hàng (P2P) là gì ?