Coin

DeXe network là gì ? hệ thống mở và không cần sự cho phép thúc đẩy sự đồng thuận giữa những người tham gia

Giới thiệu 

Token DeXe (DEXE) coin tuyên bố cung cấp một hệ thống mở và không cần sự cho phép. Việc tuân thủ các quy tắc giao thức và cung cấp các nguồn lực thúc đẩy sự đồng thuận giữa những người tham gia. Các sàn giao dịch tốt nhất để giao dịch trên DeXe coin hiện tại là Binance, MXC.COM, Gate.io, Bilaxy và 1inch Exchange. Bạn có thể tìm thấy những người khác được liệt kê trên trang trao đổi tiền điện tử của chúng tôi.

Token DeXe  thực hiện hai chức năng quan trọng:

 • (1) Tự động đổi và phân phối giữa các kho bảo hiểm, nhận phần thưởng giữa các chủ sở hữu token và đốt token để nhận phần trăm phần thưởng của nhà giao dịch.
 • (2) Tham gia DeXe DAO. Bạn không cần phải là chủ sở hữu token DEXE để tham gia vào DeXe.network và sử dụng một số tính năng giao dịch xã hội của nó. Hơn nữa, DeXe tải hợp đồng thông minh DEXE lên cộng đồng nguồn mở, đây là một từ miễn phí và là một đóng góp chính cho Bản ghi nhớ của nó. Tuy nhiên, để có thể tham gia đầy đủ vào cộng đồng, có quyền bình chọn, đóng góp thông qua các đề xuất và hưởng lợi từ các ưu đãi trong mạng lưới, chủ yếu để trở thành thành viên DAO, người dùng phải mua DEXE.

Tuy nhiên, để có thể tham gia đầy đủ vào cộng đồng, có quyền bình chọn, đóng góp thông qua các ưu đãi và hưởng lợi từ các ưu đãi nội mạng, về cơ bản, để trở thành thành viên DAO, người dùng cần mua DEXE. DEXE trong DeXe DAO. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành thành viên bằng cách mua token DeXe (DEXE) tại thời điểm bán token hoặc sau đó.

Khi mua token DEXE, chủ sở hữu token trở thành người tham gia token DAO và nhận tất cả các quyền kinh tế do DEXE cung cấp, cũng như quyền:

(a) biểu quyết

(b) gửi đề nghị 1; và

(c) trở thành đại diện của DeXe.

Mỗi DEXE cấp cho một thành viên một phiếu bầu. Điều này tạo ra một hệ thống tương tự như cổ phần thông thường. Mỗi thành viên có thể rút khỏi DeXe DAO bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì và không có bất kỳ rủi ro tài chính hoặc uy tín nào. Các thành viên cũng có quyền loại trừ các thành viên DAO khác, tuy nhiên chỉ khi thành viên đó độc hại

 • (a) liên tục đình chỉ hoạt động của một giao thức hoạt động chính xác hoặc gây ra sự cố mạng mà không có bất kỳ lý do khách quan nào.
 • (b) sửa đổi biên bản mà không chấp nhận đề xuất thông qua thủ tục biểu quyết thích hợp nếu quyết định bị phủ quyết và thay đổi làm hỏng mạng; hoặc.
 • (c) theo bất kỳ cách nào khác làm gián đoạn hoạt động bình thường và không bị gián đoạn của giao thức. Việc loại bỏ được thực hiện bằng biểu quyết chung. Ngoại lệ sẽ dẫn đến việc tài khoản (ví) của người tham gia tự động bị đưa vào danh sách đen mà không có khả năng bỏ phiếu, cũng như xem các đề xuất bỏ phiếu.

Biểu quyết và đề xuất

Bất kỳ thay đổi nào trong cấu trúc DeXe DAO, các hoạt động và kế hoạch hàng ngày của nó, cũng như bất kỳ quyết định kinh doanh và quyết định chức năng nào liên quan đến DeXe.network, chỉ có thể được thực hiện sau một cuộc bỏ phiếu thích hợp của những người nắm giữ token trên mạng. Ví dụ: đối với DeXe.network, việc bỏ phiếu có thể được tiến hành, nhưng không giới hạn ở:

 • (1) khoảng thời gian và quy định về tỷ lệ phần trăm token bị đốt cháy;
 • (2) số lượng phần thưởng nhận được khi nuôi (tăng hoặc giảm phần trăm tích lũy);
 • (3) số lượng token bị đốt cháy theo tỷ lệ phần trăm thù lao của nhà giao dịch;
 • (4) số lượng quỹ bảo hiểm bị cháy;
 • (5) một sự kiện được bảo hiểm và việc triển khai tài sản (có thể là một stablecoin như USDC) từ một quỹ bảo hiểm;
 • (6) khả năng bỏ phiếu vào ngày đốt token và tích lũy phần thưởng nông trại.

Đối với chủ sở hữu token DeXe DAO, họ có thể bỏ phiếu cho:

 • (1) các ưu đãi tài chính trong DAO;
 • (2) sửa đổi bản ghi nhớ DeXe DAO;
 • (3) tài trợ từ các tổ chức DAO để phát triển hệ sinh thái;
 • (4) thêm các tính năng mới vào giao thức DAO.

Ưu đãi

Danh sách các hành động được bình chọn là không giới hạn, vì đây là sự sáng tạo của mạng DeXe DAO. Mỗi thay đổi có thể được thực hiện và thực hiện độc quyền thông qua quá trình đề xuất. Một đề xuất có thể được đệ trình bởi một thành viên DeXe DAO và có thể bao gồm bất kỳ đề xuất nào mong muốn mang lại lợi ích cho cộng đồng. Quá trình sẽ diễn ra như sau:

 • (1) Một thành viên DeXe DAO gửi đề nghị. Sau đó, thời gian xem xét 7 ngày bắt đầu.
 • (2) 4% thành viên DeXe DAO phải bỏ phiếu cho một đề xuất chỉ thông qua bỏ phiếu trực tuyến để đạt được số đại biểu.
 • (3) Một DEXE = một phiếu bầu.
 • (4) Bỏ phiếu ẩn danh, kết quả kiểm phiếu được hiển thị mọi lúc.
 • (5) Một đề xuất được mạng xem xét chấp thuận vào cuối giai đoạn xem xét nếu đa số chủ sở hữu token DeXe DAO đã bỏ phiếu ủng hộ.
 • (6) Do đó, một quyết định được đa số ủng hộ tương tự như bỏ phiếu thông thường trong các tổ chức truyền thống, nhưng việc phê duyệt đề xuất là một yêu cầu bắt buộc đối với giao thức DeXe DAO.

Các tùy chọn quản lý ban đầu trong DeXe DAO:

 • – 1% trong tổng số đề xuất DEXE (được ủy quyền) để gửi đề xuất quản lý;
 • – 4% đề xuất DEXE được yêu cầu bỏ phiếu “có” để đạt được số đại biểu;
 • – thời gian bỏ phiếu là 7 ngày;
 •  – Thời gian ân hạn 2 ngày.

Hệ thống điều khiển

Nếu đề xuất được chấp thuận, có hai lựa chọn khả thi để thực hiện nó trong giao thức:

 • (1) Thực hiện trên web: Phần lớn các thay đổi có thể được thực hiện bởi giao thức tự động và không yêu cầu bất kỳ hành động nào đối với chủ sở hữu token. Sau khi phê duyệt đề xuất và kết thúc giai đoạn xem xét, hệ thống sẽ tự động thực hiện các thay đổi mới. Một ví dụ về sự thay đổi như vậy là hợp đồng mà chủ sở hữu DEXE có thể sử dụng để bỏ phiếu cho các danh mục đầu tư mà họ sẽ thu hoa hồng hoặc số tiền hoa hồng mà DeXe.network có thể thu thập. Cộng đồng nên tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia pháp lý và quản lý có kiến ​​thức trước khi thực hiện bất kỳ đề xuất cụ thể nào.
 • (2) Thực hiện ngoại tuyến: Các đề xuất đã bỏ phiếu có thể xuất hiện yêu cầu các hành động bổ sung mà giao thức không thể tự động thực hiện. Ví dụ: thay đổi giao diện của nền tảng DeXe.network hoặc thay đổi văn bản của bản ghi nhớ DeXe DAO và các thay đổi tương ứng trong giao thức. Các đại diện của DeXe sẽ được bầu chọn cho những nhu cầu này.

Họ sẽ chịu trách nhiệm tạo điều kiện cho bất kỳ và tất cả các thay đổi ngoài chuỗi do chủ sở hữu token bình chọn.

Phủ quyết

Trong trường hợp thành viên DeXe DAO triển khai hoặc bắt đầu thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với giao thức DeXe DAO, DeXe.network hoặc bất kỳ thay đổi nào khác chưa được bỏ phiếu thích hợp và do đó không có sự đồng ý của cộng đồng, chủ sở hữu token có quyền phủ quyết. đúng. Nếu chủ sở hữu token thực hiện quyền phủ quyết của họ đối với một thay đổi không được phối hợp, hệ thống sẽ tự động ngừng triển khai thay đổi. Quyền này vô cùng quan trọng đối với cộng đồng, vì mọi giao dịch trong DeXe DAO đều phải tuân thủ nguyên tắc đồng thuận. Mọi quyết định ảnh hưởng đến DeXe.network và DeXe DAO chỉ có thể được thực hiện thông qua thủ tục bỏ phiếu.

Do đó, mạng đạt

 • (a) tính minh bạch và sự tham gia đầy đủ của các bên tham gia;
 • (b) các quyết định được suy nghĩ trước bởi những người quan tâm đến sự phát triển của mạng lưới;
 • (c) ý tưởng và động lực để cập nhật các giao thức và hệ thống từ toàn bộ cộng đồng, thay vì quản lý một phần của tổ chức.

Phân quyền

Quyền sở hữu và sự tập trung quyền lực trở thành một “chuyện” khi một công ty phát triển. Thống kê cho thấy, trong số 50% trong tổng số 50.000 công ty niêm yết trên toàn thế giới với tổng giá trị thị trường là 80 nghìn tỷ USD, 3 cổ đông lớn nhất sở hữu 50% vốn.

Các cổ đông này có quyền ảnh hưởng trực tiếp đến véc tơ phát triển của công ty, cũng như tác động và bầu ra ban điều hành. Trong DAO, quyền lực được phân cấp và mặc dù cơ quan điều hành trong DeXe DAO được mời để thực hiện các nhiệm vụ hiện vẫn nằm ngoài chức năng của hợp đồng thông minh, quyền hạn của họ chỉ giới hạn ở kết quả bỏ phiếu. Ngoài ra, chủ sở hữu token có thể gửi đề xuất về bất kỳ vấn đề nào và đề xuất chỉ có thể được chấp nhận hoặc bị từ chối sau quy trình bỏ phiếu.

Tin cậy và bảo mật

Trong khi hệ thống được phân cấp, việc lựa chọn thành viên chỉ có thể được thực hiện một cách tự do, không có bất kỳ áp lực hoặc ép buộc nào và tính bảo mật đảm bảo rằng vị trí, tên và diện mạo của các thành viên được bảo vệ bởi quyền riêng tư của mật mã. Trong DeXe DAO, mỗi người tham gia được xác định độc quyền bằng số ví tiền điện tử của họ. Nó cũng giúp loại bỏ nguy cơ cố tình “gộp chung” hoặc chống lại một ý tưởng, con người hoặc đề xuất, vì cuộc bỏ phiếu vẫn ẩn danh. Ngoài ra, các hợp đồng thông minh độc lập của DeXe.network loại bỏ rủi ro chuyển dữ liệu ví kỹ thuật số; ví dụ: khóa cá nhân và API, mọi dữ liệu tiền ảo hoặc dữ liệu cá nhân khác cho bên thứ ba. DeXe DAO sẽ là một cộng đồng mở, có thể truy cập toàn cầu dựa trên sự đóng góp của tất cả những người đóng góp.

Các khoản đầu tư

Với sự phát triển của DeXe.network, các nhà đầu tư có thể xuất hiện, lấy cảm hứng từ các ý tưởng của mạng DeXe, sẽ quan tâm đến việc đầu tư vào mạng như vậy, ngoài thủ tục thông thường để mua token. Nếu khoản đầu tư này có thể mang lại lợi ích cho mạng lưới, những người tham gia được khuyến khích tìm cách chấp nhận khoản đầu tư. Ví dụ: khuyến khích phát hành thêm token cho một nhà đầu tư hoặc tạo một nhóm token cho những người tham gia đã sẵn sàng bán token của họ cho các nhà đầu tư. Trong mọi trường hợp, bất kỳ đề xuất nào liên quan đến việc chấp nhận đầu tư, phương thức và điều kiện đầu tư đó phải được các thành viên của DeXe DAO biểu quyết. Tương tự như vậy, bất kỳ quyết định nào khác dẫn đến bất kỳ giao dịch nào với quỹ sẽ yêu cầu một thủ tục bỏ phiếu thích hợp, chuyển quyền kiểm soát phân cấp các quỹ cho cộng đồng DeXe DAO.

Làm gián đoạn giao thức

Tạm dừng từ phía người tham gia Trong trường hợp xảy ra sự cố, thất bại hoặc vi phạm giao thức, mỗi người tham gia có thể tạm dừng tiên tri của mình hoặc toàn bộ hệ thống bằng cách bắt đầu quy trình tạm dừng. Nếu sự cố dường như thực sự gây hại cho chức năng của DeXe.network, giao thức sẽ khắc phục sự cố hoặc một nhóm phát triển cốt lõi sẽ được đưa đến để sửa lỗi càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên, để ngăn chặn việc lạm dụng thủ tục tạm dừng, cộng đồng có các cơ chế phòng ngừa sau:

 • (1) Khoảng thời gian tạm dừng nên được giới hạn trong khoảng thời gian chủ yếu do chủ sở hữu token đặt ra;
 • (2) Nếu không có bất kỳ lỗi nào trong công việc, nhưng một hoặc một số người tham gia tiếp tục vi phạm giao thức, các thành viên còn lại có thể đình chỉ việc thực hiện giao thức trên cơ sở bỏ phiếu.

Giao thức tự động 

Trong trường hợp giao thức tự động phát hiện các hiện tượng độc hại trong mạng, giao thức sẽ tự động bị vô hiệu hóa và khôi phục sau khi giải quyết vấn đề một cách tự động hoặc bởi nhóm nhà phát triển chính. Đồng thời, nếu người nắm giữ token giành được quyền kiểm soát hệ thống bằng bất kỳ phương tiện nào có thể và tin tưởng vào tính bảo mật của giao thức đang hoạt động, họ, do thủ tục bỏ phiếu chung, có thể tiếp tục hoạt động của giao thức.

DeXe DAO đóng góp vào hệ sinh thái phi tập trung bằng cách đầu tư vào việc phân cấp đầy đủ các nền tảng. Nó cũng tạo ra một môi trường an toàn cho hoạt động và phát triển của DeXe.network, nơi tất cả các công cụ, quản lý và các yếu tố cơ bản của hệ thống được phân cấp và tự trị. Mỗi cộng tác viên DeXe DAO có thể và được khuyến khích đóng góp cho mạng thông qua các đề xuất của họ. Mỗi thành viên DeXe DAO đều có cơ hội ảnh hưởng đến chiến lược và sự phát triển của mạng lưới và dự án. Mỗi thành viên DeXe DAO có quyền tuân thủ một cách minh bạch tất cả các giao dịch và giao thức, và mỗi thành viên đều có cơ hội bình đẳng để tác động đến sự phát triển của toàn bộ hệ sinh thái.

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.