Coin

Fire Protocol (FIRE) là gì ? cơ sở hạ tầng cho Huobi Chain

Tổng quan 

Fire Protocol (FIRE) coin là cơ sở hạ tầng đầu tiên cho Huobi Chain để giúp các tài sản không phải của Huobi Chain có các giải pháp xuyên chuỗi, thị trường tài chính và giao dịch tích hợp với các dịch vụ cho vay và đi vay. Ví dụ: DEX và nền tảng cho vay hoạt động cùng nhau, tất cả các token được giao dịch cũng có thể được sử dụng làm nền tảng thế chấp. Ngoài ra, token của nhà cung cấp thanh khoản DEX cũng có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp. Với những tài sản thế chấp này, người dùng có thể vay các tài sản khác để giao dịch, từ đó làm tăng khối lượng giao dịch. Với DEX tích hợp, vấn đề thanh lý nền tảng cho vay / đi vay cũng có thể được giải quyết khi Fire Protocol tự động thanh lý bằng cách bán tài sản thế chấp trực tiếp trên DEX (số lượng thanh khoản hạn chế có sẵn trên DEX) và do đó, đây sẽ là một yếu tố được thực hiện có tính đến dự phòng tỷ lệ.

Huobi Smart Chain (HSC) đã được giới thiệu là giải pháp thay thế Ethereum tốt nhất. Huobi Smart Chain miễn phí gas, do đó, khuyến khích nhiều người dùng hơn giao dịch trên chuỗi. Ngoài ra, HSC cũng tuân thủ EMV dành cho các nhà phát triển. Cuối cùng, như một giá trị gia tăng cho token quản trị, token FIRE cũng cung cấp các kế hoạch khuyến khích và bỏ phiếu quản trị để hỗ trợ hệ sinh thái của người dùng.

FireSwap

FireSwap là giao thức chuỗi thông minh của Huobi thiết lập các dịch vụ cầu nối, trao đổi phi tập trung kiểu AMM và thị trường cho vay tài sản kỹ thuật số.

 1. Cầu gói tài sản: Giao thức gói chuỗi chéo dựa trên hợp đồng thông minh;
 2. Nhóm cho vay: thị trường tiền tệ chứa các nhóm tài sản có lãi suất theo thuật toán;
 3. Trao đổi phi tập trung: một trao đổi thị trường tự động bao gồm một công thức sản phẩm vĩnh viễn;
 4. Ví chuỗi chéo: Một tài khoản được tạo trên Chain_A theo sau là nhiều địa chỉ phụ.

Dịch vụ đóng gói

FireSwap cung cấp cầu nối bao bọc tài sản xuyên chuỗi cho Huobi Smart Chain và hỗ trợ trao đổi nhiều tài sản từ các chuỗi biến đổi. Quá trình này được thực hiện thông qua các cơ chế chuỗi chéo, được bao bọc bởi các tài sản H: tất cả các chuỗi tài sản Chuỗi thông minh của Huobi, chẳng hạn như HBTC, HUSD, HT, v.v.

Hiện tại, các dịch vụ gói tập trung hoàn toàn phụ thuộc vào các nhà khai thác tổ chức. FireSwap đang xây dựng một giao thức Cross-Chain Wrap phi tập trung giữa Huobi và Ethereum, chặn các tài sản ERC20 trên Ethereum bằng bảo hiểm và sau đó đào tiền một đối một trên HSC. FireSwap sẽ cố gắng hỗ trợ các hệ thống blockchain khác bao gồm XPR, Tron, Polkadot và các hệ thống khác.

Luồng người dùng:

 • Một người dùng tên là Vasily dự định gửi một token T từ chuỗi A
 • Bên trong ví chuỗi chéo, FireSwap tạo một địa chỉ trên chuỗi A theo sau là nhiều địa chỉ con, mỗi địa chỉ được gán cho một người dùng.
 • Vasya gửi token T đến một trong các địa chỉ con của chuỗi A.
 • FireSwap xác nhận rằng địa chỉ con của nó đã nhận được token T từ Vasya và chuyển T sang một tài khoản FireSwap duy nhất.
 • Sau đó, FireSwap tạo tài sản H theo T.
 • Tài sản H sẽ được gửi đến ví của Vasya.

Sàn giao dịch phi tập trung

FireSwap tuân theo một công thức sản phẩm không đổi trong đó tích số lượng của hai token không đổi cho bất kỳ hoán đổi tùy ý nào. Sự trượt giá phụ thuộc vào tỷ lệ và số lượng token trong nhóm. Các nhà cung cấp thanh khoản phải đối mặt với rủi ro thua lỗ không liên tục do biến động giá so với một token khác.

Trao đổi tài sản

Các nhà giao dịch, người dùng, các nhà kinh doanh chênh lệch giá sử dụng chức năng hoán đổi để thực hiện các giao dịch giữa hai tài sản. Giá được xác định bởi tỷ lệ của hai tài sản trong nhóm. Mỗi giao dịch bị tính phí 0,3%, được phân bổ theo tỷ lệ cho các nhà cung cấp thanh khoản, tương ứng với đóng góp của họ vào nhóm thanh khoản.

Cung cấp thanh khoản

Để tăng tính thanh khoản, cần phải ký kết hợp đồng trao đổi giá trị tương đương của hai token tài sản. Nhà cung cấp thanh khoản đầu tiên thiết lập tỷ giá hối đoái ban đầu bằng cách cung cấp những gì họ tin là giá trị chính xác cho hai tài sản. Các nhà cung cấp thanh khoản đã nhận được token LP đại diện cho cổ phần của họ trong nhóm thanh khoản. Mặt khác, việc loại bỏ tính thanh khoản sẽ đốt cháy token LP bất kỳ lúc nào để rút phần chia theo tỷ lệ của nó khỏi nhóm. Hai tài sản được rút ra theo tỷ lệ dự trữ hiện tại, có nghĩa là nhà cung cấp thanh khoản phải đối mặt với những tổn thất tiềm ẩn:

 • Nhóm tín dụng;
 • Cung cấp tài sản

Không giống như nền tảng ngang hàng nơi các ứng dụng cho vay phải khớp với nhau, giao thức FireSwap hợp nhất đề nghị của mỗi người dùng vào một nhóm tài sản.

 • Giá trị tài sản đảm bảo;
 • Phân bổ thanh khoản

Kinh tế Token FIRE 

Token FIRE là token quản lý hệ sinh thái FireSwap. Token FIRE là cổ phiếu biểu quyết có thể được chủ sở hữu token khởi tạo hoặc được ủy quyền cho người khác. Token Fire được yêu cầu tham gia quản trị và có thể bỏ phiếu và tạo đề xuất.

Các bên liên quan bỏ phiếu về việc phân bổ quỹ và cải tiến giao thức, cơ cấu khuyến khích và phát triển sản phẩm mới. Các thay đổi trong quy trình quản trị bao gồm thay đổi ngưỡng bỏ phiếu, yêu cầu đa số đối với bất kỳ đề xuất nào hoặc thậm chí số lượng tối thiểu token FIRE cần thiết để đăng đề xuất.

Người dùng có thể nhận được token này thông qua thanh khoản được cung cấp trên Sàn giao dịch FireSwap và thông qua các hoạt động cho vay trên Nền tảng cho vay FireSwap.

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.