Coin

GraphLinq Protocol (GLQ) là gì ?

Tổng quan

GraphLinq coin là một bộ công cụ bao gồm một IDE và một công cụ hoạt động đồng thời với nhiều blockchains và luồng dữ liệu tập trung, một token trong chuỗi ETH. Việc phát triển các hợp đồng thông minh, bot, các kịch bản logic cơ bản, chênh lệch giá DEX hoặc giao dịch CEX trở nên dễ triển khai hơn theo thời gian. Có những nền tảng cho phép người dùng triển khai hợp đồng thông minh của riêng họ hoặc thiết lập bot giao dịch mà không cần phải viết mã. Tuy nhiên, hầu hết các nền tảng này đều tập trung vào tự động hóa cụ thể và tính phí người dùng của họ, cuối cùng là phí từ phía người dùng, không phải phí mà người dùng sẽ trả nếu họ là nhà phát triển. Đây là lúc Graphlinq bắt đầu hoạt động với mục tiêu là cung cấp một cách để blockchain tương tác với bất kỳ hệ thống được kết nối nào một cách dễ dàng và không cần bất kỳ kỹ năng mã hóa nào với một phương thức trả tiền cho mỗi lần thực hiện duy nhất.

Nói cách khác, Graphlinq muốn cung cấp cho người dùng của mình “trải nghiệm dành cho nhà phát triển mà không cần phải viết mã”. Điều này có nghĩa là người dùng có thể là lập trình viên, tổ chức hiện tại hoặc chỉ là những người đam mê blockchain, bất kỳ ai cũng có thể xây dựng trên Graphlinq. Graphlinq thậm chí còn cho phép bạn kết nối với luồng dữ liệu Ethereum / BSC gần như miễn phí và theo thời gian thực với GraphLinq để giúp bạn đáp ứng nhu cầu giao dịch của mình, DeFi, v.v. . Cho dù người dùng muốn lấy dữ liệu từ một luồng phi tập trung hay tập trung và gửi nó đến Telegram, webhook, Discord, v.v. hoặc nếu anh ta muốn thiết lập một bot giao dịch dựa trên các chỉ số của mình, mọi thứ và mọi người đều có thể được tự động hóa bằng cách sử dụng Graphlinq giao thức …

Sự khác biệt giữa vẽ biểu đồ với Graphlinq là khi bạn thực hiện một biểu đồ (tệp .glq), bạn sẽ bị tính một khoản phí thực hiện nút gọi là GAS. Graphlinq thậm chí còn đi xa hơn, vì mỗi khi người dùng trả tiền để hoàn thành các biểu đồ, GAS (GLQ) được sử dụng cho bất kỳ biểu đồ nào chạy trên mạng chính sẽ bị đốt hết lưu thông, dẫn đến giảm nguồn cung tài sản theo thời gian.

GLQ là gì ?

GLQ là token gốc cho hệ sinh thái Graphlinq dựa trên Ethereum (ERC20). GLQ sẽ được sử dụng để chạy biểu đồ trên testnet hoặc mainnet của nền tảng để thực thi các quy trình khác nhau trong chuỗi khối nhằm tự động hóa các tác vụ, kích hoạt các sự kiện và hơn thế nữa. GLQ sẽ có nhiều trường hợp sử dụng hơn khi hệ sinh thái phát triển, như được nêu trong tài liệu Graphlinq. Tất cả các hợp đồng thông minh giao thức Graphlinq (bao gồm bán token và hợp đồng thông minh token) đã được xác minh bởi CTDSEC & Rugs Detective.

GLQ Tokenomics

  • Tổng khối lượng: 500.000.000
  • Mạng Ethereum, Chuỗi thông minh Binance, Máy chủ lưu trữ Nodes và Engine : 10.000.000 GLQ (2%)
  • Chia sẻ nhóm: 25.000.000 GLQ (5%)
  • Phát triển và triển khai tiếp thị: 20.000.000 GLQ (4%)
  • Phần thưởng tiền thưởng (Phần thưởng đồ họa và thư viện cộng đồng): 50.000.000 GLQ (10%)
  • ILO Bán trước Công khai trên Unicrypt: GLQ 200.000.000 (40%)
  • Đội ngũ cố định Vốn lưu động: 5.500.000 GLQ (1,1%)
  • Nguồn vốn ngân quỹ cho các giao dịch tương lai sau: 139,5 triệu GLQ (27,9%)
  • Vòng bán trước riêng: 50.000.000 GLQ (10%)
Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.