Coin

Hash Power là gì ? sự khác biệt so với Tỷ lệ băm

Mặc dù các thuật ngữ Hash Power và Hash Rate đôi khi được sử dụng thay thế cho nhau. Hash Power là kết quả tính toán của máy tính sẽ dành riêng cho việc bảo mật mạng. Hash Power có thể thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào loại phần cứng khai thác được sử dụng. Ban đầu, vì hashrate của mạng Bitcoin quá nhỏ, người dùng có thể sử dụng CPU (bộ xử lý) của họ để cung cấp đủ sức mạnh băm để có cơ hội xác minh khối tiếp theo và nhận phần thưởng khai thác.

Khi mạng tiếp tục phát triển và hashrate tăng lên, các công cụ khai thác CPU không còn khả thi và các công cụ khai thác GPU (thẻ video) đã được giới thiệu. Ngay sau đó, các công cụ khai thác GPU đã trở nên lỗi thời và cần có những máy tính mạnh hơn để khai thác Bitcoin chúng được gọi là mạch tích hợp chuyên dụng hoặc ASIC. ASIC đã trở thành cách tốt nhất để khai thác Bitcoin. Để có được ý tưởng về tốc độ phát triển của lĩnh vực này và mức độ mạnh mẽ của các công ty khai thác ngày nay, hãy lấy một ví dụ. Các CPU trung bình có thể tạo ra 10.000 băm mỗi giây, trong khi Antminer S9 asic, một phần cứng khai thác hiện đại có khả năng sớm được thay thế, có thể tạo ra 14 nghìn tỷ băm mỗi giây.

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.