Coin

HitChain (HIT) là gì ? Tổ chức tự trị phân tán mở (DAO) của các nhà phát triển

 Giới thiệu 

HitChain (HIT) coin là một Tổ chức tự trị phân tán mở (DAO) của các nhà phát triển, bởi các nhà phát triển, dành cho các nhà phát triển. HitChain đại diện cho lợi ích cuối cùng của các nhà phát triển với các giải pháp tốt hơn cho những thách thức mà cộng đồng Opensource hiện tại đang phải đối mặt. HitChain cung cấp khả năng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, và hệ thống tín dụng, bình đẳng trong phân phối thu nhập, và quyền sở hữu công cộng thực sự. Chúng tôi cần lưu ý rằng tất cả những người tham gia hoặc người dùng trong HitChain đều được coi là nhà phát triển theo một cách tổng quát. Các nhà phát triển bao gồm các nhà phát triển cá nhân, người tiêu dùng công nghệ, cũng như các doanh nghiệp và tổ chức.

HitChain cố gắng xây dựng một cộng đồng tự trị phi tập trung hoàn toàn mới dựa trên công nghệ Blockchain. HitChain là một khái niệm Mã nguồn mở được đóng khung với một công nghệ cơ sở hạ tầng cốt lõi ban đầu và cơ chế đồng thuận. Đầu ra của nhà phát triển sẽ được lưu, chia sẻ, duyệt, phân phối và trả tiền để sử dụng theo Thỏa thuận lưu trữ HitChain và giao thức Hit. Mọi sản phẩm sẽ được bảo vệ bằng bảo vệ bản quyền tự động và được định lượng bằng tiền điện tử. Mọi người đóng góp mã nguồn và sử dụng HitChain làm nền tảng phát triển đều được một thành viên cộng đồng của HitChain và không cần phải giữ mã thông báo HIT để trở thành một thành viên của cộng đồng.

Các tính năng chính nền tảng 

  • Giao thức ‘Lượt truy cập’

Công nghệ chuỗi khối nhằm xây dựng một bộ giải pháp hoàn chỉnh để lưu trữ mã phi tập trung, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và đo lường giá trị.

  • Nền tảng cộng đồng trực tuyến

Nền tảng cộng đồng lấy nhà phát triển làm trung tâm nguồn mở thưởng cho những người đóng góp nội dung và
kiếm tiền cho các nhà phát triển hoạt động.

Cộng đồng nhà phát triển độc lập để cộng tác

Lộ trình phát triển 

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.