Coin

Market Maker Insurance (IMM) là gì ? DApp bảo hiểm tạo lập thị trường

Tổng quan 

Market Maker Insurance (token IMM) coin là một ứng dụng DApp sử dụng dữ liệu lớn, nhà phân tích dữ liệu và công nghệ trí tuệ nhân tạo và được xây dựng trên hai nền tảng: Ethereum Request for Comment (ERC-20) và Binance Smart Chain (BSC).

IMM phấn đấu

 • Bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư (B đến C) khi họ tham gia vào các dự án Cung cấp lần đầu của DEX (IDO).
 • Tư vấn cho các nhà phát triển (B đến B) về các dự án công nghệ để huy động vốn dưới hình thức chào bán DEX ban đầu (IDO)

Vấn đề thị trường

 • Các dự án chất lượng thấp: Thị trường tiền điện tử tràn ngập các gian lận và các dự án chất lượng thấp.
  Vấn đề thông tin: nhà đầu tư không có khả năng tiếp cận tất cả các thông tin liên quan đến dự án. Mặc dù vậy, nhà đầu tư rất khó tổng hợp và đánh giá chất lượng nguồn thông tin.
 • Các nhà đầu tư thiếu khả năng phân tích và đưa ra quyết định: các nhà đầu tư thông thường không có khả năng phân tích và đưa ra quyết định dựa trên những thông tin mà họ có thể tìm thấy.

Cách IMM hoạt động

Quyền lợi của Nhà tạo lập Thị trường Bảo hiểm

Market Maker Insurance sử dụng công nghệ dữ liệu lớn để lưu trữ tất cả thông tin thu được từ blockchain, cũng như phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu và dự báo thị trường. Ngoài công nghệ, các chuyên gia IMM có kinh nghiệm thị trường sẽ đưa ra hướng dẫn và phân tích nhằm mục đích tham khảo. Vấn đề thông tin bao gồm thông tin không chính xác, các mẩu thông tin, phân tích và thu thập thông tin. Nền tảng của Market Maker Insurance thu thập và phân tích thông tin từ nhiều nguồn mà các nền tảng khác không cung cấp. Để phân tích các giao dịch, các giao dịch bất thường được phân tích và báo cáo cho nhà đầu tư. Mặt khác, phân tích người nắm giữ dựa trên tài sản, xu hướng giao dịch, sự bất thường của giao dịch, dự đoán tác động của các giao dịch lớn đối với nhà đầu tư.

Dịch vụ của Market Maker Insurance

 • Tư vấn tiền điện tử. Tư vấn về thị trường tiền mã hóa, phát triển các sản phẩm sử dụng công nghệ Blockchain và hợp đồng thông minh theo yêu cầu của nhà đầu tư.
 • Nhà phân tích chủ sở hữu.  Cung cấp phân tích thời gian thực về chủ sở hữu và phân loại chủ sở hữu dựa trên giao dịch của các nhà phát triển dự án, giao dịch của các nhà đầu tư lớn và phân phối token dự án.
 • Nhà phân tích token.  Phân tích token dựa trên công nghệ Market Maker Insurance đã phát triển và đảm bảo phân phối đầy đủ các token mà các nhà đầu tư muốn nghiên cứu.
 • Chuyên viên phân tích dự án.  Phân tích dự án nhằm cung cấp thông tin đầy đủ cho nhà đầu tư về phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, phân tích công nghệ, cũng như đánh giá dự án.
 • Trình theo dõi lộ trình. Thông báo cho nhà phát triển về tiến độ phát triển sản phẩm dựa trên lộ trình đã xuất bản
 • Chuyên viên phân tích giao dịch.  Phân tích các giao dịch bất thường và thông báo cho nhà đầu tư: Phân tích chi tiết người nắm giữ dựa trên tài sản, xu hướng giao dịch, sự bất thường của giao dịch, cảnh báo trước tác động của các giao dịch lớn đối với nhà đầu tư

Các dịch vụ tư vấn

 • Đánh giá tính khả thi của dự án.  Đánh giá lý tưởng, công nghệ, khả năng của nhà phát triển trong việc phát triển một lộ trình kinh tế, khả thi và chiến lược phát triển cộng đồng cho dự án.
 • Đánh giá dự án. Đánh giá dựa trên tính khả thi của dự án theo lộ trình đã công bố, mức độ phù hợp và ứng dụng của sản phẩm.
 • Tư vấn công nghệ.  Blockchain, Dữ liệu lớn, Phân tích dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo.
 • Tư vấn sản phẩm.  Ứng dụng Trực tiếp, Vòng đời Sản phẩm, Cạnh tranh Sản phẩm, Quy mô Sản phẩm với Dự báo Chi tiết.
 • Giám sát phát triển dự án. Tiến độ sản phẩm, minh bạch tài chính.
 • Nữa.  Đầu tư trực tiếp vào các dự án tư vấn, Tư vấn chiến lược định giá token, duy trì tính thanh khoản của token, tài trợ cho một dự án sử dụng hợp đồng thông minh.
Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.