Coin

KokoSwap (KOKO) là gì ? nền tảng phi tập trung kết hợp giao dịch NFT với trò chơi blockchain

Giới thiệu 

KokoSwap (KOKO) là một nền tảng phi tập trung kết hợp giao dịch NFT với trò chơi blockchain. Trên nền tảng này, mọi người có thể giao dịch, đầu tư, chơi, v.v.

KOKOAVATAR (NFT PLATFORM)

KOKOARCADE (NỀN TẢNG TRÒ CHƠI)

Lộ trình phát triển 

KOKO Portal Khởi chạy
KOKO Token Khởi chạy
KOKO Giới thiệu nghệ sĩ

Quý 2
năm 2021

KOKO Avatar Khởi chạy
KOKO Arcade Khởi chạy
KOKO NFT Khởi chạy
KOKO NFT Sự kiện hợp tác
KOKO Staking Ra mắt

Quý 3
năm 2021

KOKO Avatar Mở
KOKO NFT Tính năng cập nhật mới (bộ lọc, dòng thời gian, người theo dõi)
Cổng thanh toán KOKO

Q4
năm 2021

Tích hợp trò chơi KOKO Khởi chạy mã thông báo KOKO
API của
KOKO NFT trên CEX

 

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.