Coin

Liquity USD (LUSD) là gì ? giao thức vay phi tập trung cho phép bạn nhận các khoản vay với lãi suất 0%

Giới thiệu 

Liquity USD (LUSD) coin là một giao thức vay phi tập trung cho phép bạn nhận các khoản vay với lãi suất 0% trên ether được sử dụng làm tài sản thế chấp. Liquity USD (LUSD) là một stablecoin thuật toán được chốt bằng USD được sử dụng để trả các khoản vay theo giao thức Liquity. Bất cứ lúc nào, nó có thể được mua lại bằng mệnh giá của tài sản thế chấp cơ bản. Để nhận một khoản vay, bạn phải mở một kho bạc (Trove) và gửi một lượng tài sản thế chấp (ETH) nhất định vào đó, sau đó nhận được LUSD với tỷ lệ tài sản đảm bảo là 110%.

Đặc điểm chính của nền tảng 

Liquity cung cấp các điều kiện vay tốt nhất trên thị trường với các lợi ích chính:

  • Lãi suất 0%
  • Tỷ lệ tài sản đảm bảo chỉ 110%

Thiếu sự kiểm soát – tất cả các hoạt động đều theo thuật toán và hoàn toàn tự động – Đổi trực tiếp – LUSD luôn có thể được quy đổi theo mệnh giá cho tài sản thế chấp cơ bản – Chịu sự kiểm duyệt – giao thức không được kiểm soát bởi bất kỳ ai

Người dùng có thể sử dụng LUSD stablecoin không tính lãi để đổi lấy ether của họ được sử dụng làm tài sản thế chấp. Bằng cách này, họ có thể nhận được thanh khoản miễn phí mà không phải trả chi phí định kỳ.

Vì giao thức có thể tự tạo ra mã thông báo LUSD nên nó không cần chuyển chi phí vốn cho người vay và không dựa vào lãi suất để điều chỉnh nguồn cung tiền.

Có một khoản phí cho vay một lần theo tỷ lệ phần trăm của số tiền nhận được. Tỷ lệ hoa hồng phụ thuộc vào tỷ lệ cơ bản hiện tại, được quy định theo thuật toán bởi giao thức dựa trên khối lượng quy đổi.

Việc loại bỏ Troves nhanh chóng và hiệu quả với tỷ lệ tài sản thế chấp tối thiểu là 110% đảm bảo hệ thống hoạt động và ổn định.

Việc thanh lý được thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:

  • Bù đắp: Các mã thông báo LUSD trong nhóm ổn định được sử dụng để thanh toán các khoản nợ không được bảo đảm và sau đó sẽ bị đốt cháy. Tài sản thế chấp từ kho bạc đã thanh lý được gửi vào nhóm ổn định.
  • Phân bổ lại: Nếu quỹ ổn định không chứa đủ LUSD để trả nợ, khoản nợ (còn lại) và tài sản thế chấp từ Trove đã thanh lý sẽ được phân bổ lại cho tất cả những người vay đang hoạt động tương ứng với số tài sản thế chấp của họ.

Người thanh lý được thúc đẩy để tiến hành thanh lý nhanh chóng, trong khi các nhà cung cấp dịch vụ ổn định được hưởng lợi từ việc đóng góp vào nhóm ổn định hệ thống.

Không giống như các nền tảng khác, giao thức Liquity không dựa vào sự kiểm soát của con người khi bỏ phiếu về các biện pháp can thiệp tiền tệ. Tất cả các tham số giao thức đều được đặt trước và không thay đổi hoặc được điều khiển theo thuật toán bởi chính giao thức, điều này khiến cho sự can thiệp của con người là không cần thiết.

Bằng cách đo lường khối lượng mua lại và áp dụng cơ chế suy thoái tạm thời, nó liên tục điều chỉnh lãi suất cơ bản, làm cơ sở cho cả vấn đề và phí mua lại.

Token LUSD

LUSD là một stablecoin hoàn toàn có thể đổi được. Bất cứ lúc nào, hệ thống cho phép người nắm giữ trao đổi LUSD của họ lấy Ether cơ bản ở mức ngang giá.

Ví dụ: chủ sở hữu đổi 100 LUSD sẽ nhận được khoản tiền gửi qua mạng là 100 đô la từ (các) kho báu rủi ro nhất trừ đi phí đổi hiện tại.

Cơ chế quy đổi sẽ tạo ra một giới hạn giá thấp hơn cho LUSD, đưa giá của nó trở về mức tương đương khi nó giảm xuống dưới 1 đô la. Người nắm giữ có động cơ mua lại LUSD nếu họ có thể mua nó với giá dưới 1 đô la và sau đó chuyển đổi nó sang Ether với giá chính xác là 1 đô la. Mỗi lần mua lại dẫn đến giảm tổng cung LUSD và điều chỉnh lãi suất cơ bản

Người nắm giữ có thể gửi mã thông báo LUSD vào nhóm ổn định và làm cho hệ thống linh hoạt hơn trước giá ether giảm.

Các nhà cung cấp độ ổn định được kích thích bởi giao thức theo hai cách:

  • Lợi nhuận khi thanh lý: Việc thanh lý thường dẫn đến lợi nhuận ròng cho nhóm ổn định, bao gồm sự chênh lệch giữa khoản nợ được hấp thụ (bằng LUSD) và tài sản thế chấp nhận được (bằng ETH). Do đó, các nhà cung cấp dịch vụ ổn định tham gia theo tỷ lệ đóng góp vào nhóm của họ sẽ nhận được tài sản thế chấp từ các vị trí đã thanh lý với mức chiết khấu đáng kể.
  • Phần thưởng: Các  nhà cung cấp tính ổn định sẽ liên tục nhận được mã thông báo LQTY dựa trên LUSD được gửi và tỷ lệ hoàn vốn của giao diện mà chúng được gửi qua đó. Để kích thích khách hàng nhận nuôi sớm, trước hết thù lao phải cao và giảm dần theo thời gian.

Các nhà cung cấp dịch vụ ổn định có thể rút thu nhập từ ether và tiền gửi của họ bất kỳ lúc nào nếu chúng chưa được sử dụng để trả nợ.

Các tính năng chính của nền tảng 

LUSD là một stablecoin hoàn toàn có thể đổi được. Bất cứ lúc nào, hệ thống cho phép người nắm giữ trao đổi LUSD của họ lấy Ether cơ bản ở mức ngang giá. Ví dụ: một chủ sở hữu đổi 100 LUSD sẽ nhận được tài sản thế chấp là 100 đô la trong ETH từ Trove rủi ro nhất trừ đi phí quy đổi hiện tại.

Cơ chế quy đổi sẽ tạo ra một giới hạn giá thấp hơn cho LUSD, đưa giá của nó trở về mức tương đương khi nó giảm xuống dưới 1 đô la. Người nắm giữ có động lực mua lại LUSD nếu họ có thể mua nó với giá dưới 1 đô la và sau đó chuyển đổi sang ETH với giá chính xác là 1 đô la. Mỗi lần mua lại dẫn đến giảm tổng cung LUSD và điều chỉnh lãi suất cơ bản.

Nhóm ổn định và thanh lý

Nhóm ổn định là gì?

Nhóm ổn định là tuyến phòng thủ đầu tiên trong việc duy trì khả năng thanh toán của hệ thống. Nó thực hiện điều này bằng cách hoạt động như một nguồn thanh khoản để trả nợ từ Troves thanh lý, đảm bảo rằng tổng nguồn cung LUSD luôn được đảm bảo.

Khi bất kỳ kho bạc nào được thanh lý, số lượng LUSD tương ứng với khoản nợ còn lại của kho bạc được đốt từ số dư của nhóm ổn định để trả nợ. Đổi lại, toàn bộ tiền gửi từ kho bạc được chuyển vào nhóm ổn định.

Nhóm ổn định được tài trợ bởi người dùng chuyển LUSD vào đó (được gọi là nhà cung cấp độ ổn định). Theo thời gian, các nhà cung cấp dịch vụ ổn định mất một tỷ lệ theo tỷ lệ tiền gửi LUSD của họ, nhận được một tỷ lệ theo tỷ lệ của tài sản thế chấp đã thanh lý. Tuy nhiên, vì Troves có khả năng bị thanh lý với tỷ lệ tài sản thế chấp chỉ dưới 110%, các nhà cung cấp dịch vụ ổn định dự kiến ​​sẽ nhận được giá trị tài sản thế chấp bằng đô la cao hơn so với khoản nợ mà họ đang trả.

Tại sao tôi nên đóng góp LUSD vào quỹ ổn định?

Các nhà cung cấp tính ổn định sẽ được hưởng lợi từ việc thanh lý (xem bên dưới) và phần thưởng cho người chấp nhận sớm dưới dạng mã thông báo LQTY.

Thanh lý là gì?

Để đảm bảo rằng toàn bộ nguồn cung cấp stablecoin vẫn được thế chấp đầy đủ, các Troves nằm dưới tỷ lệ tài sản thế chấp tối thiểu 110% sẽ bị đóng (thanh lý).

Khoản nợ của Trove được hủy bỏ và được hấp thụ bởi nhóm ổn định, và tài sản thế chấp của nó được chia cho các nhà cung cấp ổn định.

Chủ sở hữu Trove vẫn giữ toàn bộ số tiền LUSD đã vay, nhưng nhìn chung mất ~ 10% giá trị, vì vậy điều rất quan trọng là phải luôn duy trì tỷ lệ trên 110%, lý tưởng là trên 150%.

Tính năng hoàn trả và thanh lý

LUSD theo sát giá đô la Mỹ như thế nào?

Khả năng trao đổi LUSD lấy ETH ngang giá (ví dụ: 1 LUSD cho 1 đô la ETH) và tỷ lệ tài sản thế chấp tối thiểu 110% tạo ra mức giá tối thiểu và giá trần (tương ứng) thông qua các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá. Các nhà phát triển gọi đây là “cơ chế liên kết cứng” vì chúng dựa trên các quy trình trực tiếp.

LUSD cũng được hưởng lợi từ các cơ chế ngang giá USD ít trực tiếp hơn được gọi là “chốt mềm”. Một trong những cơ chế như vậy là ngang bằng như là điểm Schelling. Vì Liquity coi LUSD bằng với đô la Mỹ, nên sự ngang bằng giữa hai đồng tiền này là trạng thái cân bằng ngụ ý của giao thức. Một trong những cơ chế này là thanh toán cho việc tăng nợ mới. Khi thời gian đáo hạn tăng lên (giả sử LUSD dưới 1 đô la), việc đọc baseRate cũng vậy, khiến việc vay kém hấp dẫn hơn, ngăn LUSD mới tham gia thị trường và đẩy giá xuống dưới 1 đô la.

Trả nợ là gì?

Quy đổi là quá trình đổi LUSD lấy ETH theo mệnh giá, như thể 1 LUSD bằng 1 đô la Mỹ. Nghĩa là, với 1 LUSD, bạn sẽ nhận được 1 đô la đổi lại ETH theo tỷ giá hiện tại của ETH so với đồng đô la.

Người dùng có thể trao đổi LUSD của họ lấy ETH bất kỳ lúc nào mà không bị hạn chế. Tuy nhiên, một khoản phí đổi quà có thể được tính trên số tiền đã hoàn trả.

Ví dụ: nếu phí mua lại hiện tại là 1%, giá ETH là 500 đô la, và bạn mua lại 100 LUSD, bạn sẽ nhận được 0,198 ETH (0,2 ETH trừ phí mua lại là 0,002 ETH).

Xin lưu ý rằng số tiền quy đổi được tính đến khi tính lãi suất cơ bản và có thể ảnh hưởng đến phí quy đổi, đặc biệt nếu số tiền lớn.

BaseRate được tính như thế nào?

Phí mua lại dựa trên biến trạng thái baseRate trong Liquity, được cập nhật động. Lãi suất cơ bản tăng theo mỗi lần hoàn trả và giảm tùy thuộc vào thời gian trôi qua kể từ lần thanh toán cuối cùng, tức là lần trả nợ cuối cùng hoặc lần phát hành LUSD.

Với mỗi lần đổi:

  • baseRate giảm tùy thuộc vào thời gian trôi qua kể từ sự kiện hoa hồng cuối cùng
  • baseRate được tăng lên một lượng tương ứng với một phần của tổng nguồn cung LUSD đã được quy đổi.
  • Phí quy đổi được định nghĩa là baseRate * ETHdrawn.

LQTY là gì?

Liquity (LQTY) là một mã thông báo phụ do Liquity phát hành. Nó ghi lại thu nhập hoa hồng do hệ thống tạo ra và khuyến khích những người chấp nhận sớm và giao dịch viên. Tổng nguồn cung LQTY được giới hạn ở 100.000.000 mã thông báo.

Số liệu LUSD

Giá Liquity USD tại thời điểm thêm là $ 1,06 với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là $ 11,625,630. Trong bảng xếp hạng hiện tại của CoinMarketCap, LUSD đứng thứ 210 với vốn hóa thị trường là $ 1,560,961,139. Có 1.473.526.216 LUSD coin đang lưu hành, khối lượng phát hành phụ thuộc vào TVL trên nền tảng.

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.