Coin

Nerve Network (NVT) là gì ? mạng lưới dịch vụ tài sản kỹ thuật số phi tập trung

Nerve Network (NVT) coin là một mạng lưới bảo trì tài sản kỹ thuật số phi tập trung, tập hợp các giao thức tương tác kết nối internet dựa trên nền tảng NULS microservices và được phát triển bằng công cụ xây dựng chuỗi NULS ChainBox. Nerve Network nhằm mục đích tạo ra một mạng lưới tương tác với các tài sản liên mạng có thể tương tác và cung cấp tất cả các hỗ trợ cơ bản cho hệ sinh thái ứng dụng Defi. Nerve Network cung cấp cho các dịch vụ ứng dụng Defi thực sự an toàn, miễn phí và minh bạch cho các chủ sở hữu tài sản kỹ thuật số.

Mục tiêu chính của NerveNetwork là phát triển một chuỗi khối đa chuỗi sử dụng giao thức truyền thông chuỗi chéo. Chuỗi khối chéo cho phép các blockchains độc lập giao tiếp với nhau vì chúng được xây dựng theo cách tiêu chuẩn hóa. Điều này đạt được thông qua lớp chuyển đổi tiêu chuẩn của giao thức Nerve.

NerveNetwork có thể cung cấp mạng lưới thông minh Lightning mới cho các tài sản kỹ thuật số chính như BTC. Bitcoin có thời gian xác nhận lâu và phí chuyển khoản cao. Nerve Network có thể bắt đầu các giao dịch nhanh chóng với phí xử lý thấp và có thể thực hiện xác nhận cấp độ thứ hai trên Nerve. Hầu hết các tài sản kỹ thuật số lớn như BTC không có hợp đồng thông minh. Ví dụ: các ứng dụng Defi như thế chấp phi tập trung và trao đổi phi tập trung không thể được thực hiện trực tiếp trên mạng của chính họ. Nhưng với Nerve Network, có thể dễ dàng thực hiện nhiều kịch bản ứng dụng hơn.

Bằng cách mở vòng lặp khép kín các chuỗi khối, các tài sản kỹ thuật số chính có thể nhanh chóng chuyển sang các chuỗi khối khác nhau của hệ sinh thái NULS, bất kỳ blockchain nào cũng giống như một mạng cục bộ. Các tài sản trong một chuỗi chỉ có thể được giao dịch trong một vòng khép kín. Với NULS NerveNetwork, các giao dịch chuỗi chéo có thể được xử lý bằng cách định cấu hình mô-đun chuỗi chéo để blockchain có thể kết nối với các blockchain khác (tức là các loại mạng LAN khác có cấu trúc mạng như BTC / ETH).

NerveNetwork là một nền tảng khả năng tương tác đa tài sản mở và minh bạch, cung cấp hỗ trợ cơ bản cho hệ sinh thái của các ứng dụng Defi. Trong khi đó, khi Nerve Network liệt kê các tài sản kỹ thuật số như BTC trên các nền tảng tập trung như sàn giao dịch, ví tài chính tập trung, v.v., họ có thể lấy tài sản của bạn theo ý muốn. Nền tảng giao dịch tài sản có thể được xây dựng trên Nerve, tất cả dữ liệu đều công khai và minh bạch, đồng thời tài sản của bạn được ký kết nhiều lần thông qua một ngân hàng ảo liên chuỗi để đảm bảo an toàn cho tài sản.

NerveNetwork có ba lớp:

  1. Ngân hàng ảo chịu trách nhiệm duy trì tài sản xuyên chuỗi, bao gồm tạo và quản lý nhiều tài khoản hoặc hợp đồng thông minh trong chuỗi song song, tạo và phát sóng chuyển tài sản, v.v. Ngân hàng ảo được chọn từ các nút đồng thuận và 15 nút đồng thuận. với số tiền gửi lớn nhất sẽ được chọn theo mặc định. Ngân hàng ảo quản lý địa chỉ đa chữ ký theo yêu cầu cho các hợp đồng thông minh. Hợp đồng thông minh được ký bởi người dùng và ngân hàng ảo.
  2. Các nút đồng thuận chịu trách nhiệm duy trì chuỗi khối. Nút Đồng ý có thể được tạo với khoản tiền gửi không được dưới 200.000 NVT và không bị giới hạn. Số lượng nút đồng thuận được cố định ở mức 35 và 35 nút hàng đầu được chọn dựa trên khoản tiền gửi của chúng để hỗ trợ toàn bộ NerveNetwork.
  3. Các nút chung chịu trách nhiệm thu thập các giao dịch, chặn và xác thực các giao dịch cũng như cung cấp dịch vụ cho các ứng dụng.

  • Chuyển sang tài sản chuỗi chéo (tiền gửi):

Người dùng chuyển BTC vào tài khoản đa chữ ký của chuỗi bitcoin do ngân hàng ảo quản lý và điền vào các ghi chú bằng địa chỉ Nerve-ADDR của họ. Ngân hàng ảo Nervemon giám sát giao dịch mạng Bitcoin, xác minh số xác nhận, ngăn chặn cuộc tấn công lật ngược lại, thu thập giao dịch tạo tiền xu vào địa chỉ được ánh xạ của người dùng NerveADDR và ​​ký giao dịch. Sau đó, nó sẽ phát các giao dịch, thu thập 66% chữ ký từ ngân hàng ảo, đóng gói giao dịch thành một khối và sau đó cập nhật sổ cái. Sau đó, người dùng có tài sản BTC trong hệ sinh thái Nerve. Tài sản BTC thực tế trên mạng Bitcoin được đảm bảo không bị ngân hàng ảo sử dụng.

  • Rút tài sản chuỗi chéo (rút tiền):

Người dùng thu thập giao dịch rút tiền với địa chỉ bitcoin đích BTC-ADDR, ký và phát giao dịch. Khi nút đồng thuận nhận được giao dịch, nó sẽ xác minh chữ ký của giao dịch và đóng gói giao dịch thành một khối sau khi xác nhận. Sau khi một khối được xác nhận, mỗi nút sẽ thu thập một giao dịch đa chữ ký và phát nó tới mạng Nerve. Khi đủ số lượng chữ ký, giao dịch sẽ được phát tới mạng Bitcoinmain và bitcoin sẽ được chuyển đến BTC-ADDR. từ tài khoản Bitcoinmultisignature. Sau
đó, giao dịch được hoàn tất.

NDEX (NerveNetwork DEX)

NerveNetwork DEX là một hệ sinh thái chính thức của các ứng dụng Defi, trao đổi tài sản trở thành một cơ sở hạ tầng thiết yếu. So với một sàn giao dịch tập trung, DEX sẽ có nhiều hứa hẹn là một giải pháp công bằng và minh bạch hơn. NDEX dựa trên mạng Nerve và được thiết kế như một sàn giao dịch mở mà bất kỳ ai cũng có thể tham gia. NDEX được thực hiện bằng cách sử dụng thương lượng chuỗi. Tất cả các nút đồng thuận tham gia vào các giao dịch phù hợp và đảm bảo trao đổi công bằng.

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.