Coin

NEST Protocol (NEST) là gì ? mạng lưới tiên tri giá phi tập trung trong phiên bản 2.0

1. NEST Protocol (NEST) là gì?

2. Mục tiêu của NEST Protocol là gì?

3. Điều gì làm cho NEST Protocol (NEST) trở nên đặc biệt?

4. Cái nhìn tổng quan về những gì NEST Protocol đã đạt được cho đến nay?

5. Những lợi ích của token NEST là gì?

Tôi có thể làm gì với NEST ?

Tôi có thể làm gì với NEST DAPP?

1. Khả năng sử dụng “Hệ thống khai thác báo giá” để tham gia khai thác NEST;
2. Khả năng sử dụng các sản phẩm DeFi được phát triển trên cơ sở NEST-Price;
3. Khả năng dễ dàng triển khai và quản lý các hợp đồng NEST DeFi;

Lộ Trình Phát Triển

Tháng 4 năm 2020: Phát triển giao thức NEST 3.0

  1. Phát triển hệ thống nToken, hỗ trợ ERC20 Token / ETH oracle;
  2. Phát triển hệ thống kiểm soát bỏ phiếu theo giao thức NEST;
  3. Phát hành phiên bản NEST Protocol 3.0 của testnet;

Tháng 5 năm 2020 Kiểm tra bảo mật: Giao thức NEST 3.0

  1. Gửi Giao thức NEST 3.0 tới phòng thí nghiệm SECBIT để xem xét bảo mật mã sau khi hoàn thành thử nghiệm phát triển.
  2. Thực hiện các chỉnh sửa và điều chỉnh dựa trên các phát hiện đánh giá và gửi chúng để xem xét. (Hoàn thành vào tháng 5)

Tháng 6 năm 2020: Quy trình NEST Protocol 3.0 mã nguồn mở

  1. Mở mã nguồn cho giao thức NEST trên GitHub sau khi hoàn thành kiểm tra bảo mật.
  2. Trong quy trình mã nguồn mở, tài liệu dành cho nhà phát triển NEST oracle được xuất bản đồng thời, tài liệu này có thể được các nhà phát triển bên thứ ba sử dụng khi gọi NEST oracle.
  3. Khởi động trang web của nhà phát triển giao thức NEST và tích hợp giao thức NEST có liên quan và thông tin về nhà phát triển.

Đây là kế hoạch của nhóm phát triển NestCore cho quý 2 năm 2020. Để biết thêm thông tin về phát triển NEST, hãy xem NEST Protocol GitHub .

Kết luận 

Dự án trẻ Châu Á … đang theo dõi sự phát triển

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.