Coin

PERL.eco (PERL) là gì ? Kết nối các tài sản trong thế giới thực với blockchain

Bước tiếp theo của chúng tôi hướng tới việc kết nối các tài sản trong thế giới thực với blockchain để có một môi trường bền vững.

PERL.eco (PERL) coin là nỗ lực của chúng tôi nhằm dân chủ hóa nền kinh tế sinh quyển thông qua các nhóm thanh khoản và mã hóa đa dạng sinh học và tín dụng carbon cho Tài chính phi tập trung (DeFi). Trái ngược với PerlinX, một nền tảng nơi người dùng tạo ra các tài sản tổng hợp bằng cách thế chấp PERL và pxUSD, các tài sản trên PERL.eco được hỗ trợ bởi các tài sản trong thế giới thực như tín dụng carbon và các tài sản liên quan đến sinh học.

Các trường hợp sử dụng PERL.eco (PERL)

PERL.eco (PERL) coin sẽ hoạt động như một token quản trị của DAO, đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định hệ thống khuyến khích, xây dựng cơ sở rộng rãi của các bên liên quan và tạo điều kiện cho dòng chảy giá trị kinh tế trong mạng. Những người nắm giữ PERL có quyền biểu quyết về mô hình phí này và phân phối, cũng như các quyết định quan trọng khác.

Chủ sở hữu PERL sẽ nhận được airdrop tín dụng carbon được mã hóa và có thể tự do sử dụng nó để bù đắp lượng khí thải carbon của họ hoặc giao dịch trên nhóm thanh khoản khi token được phát hành.

  • Ra mắt tín chỉ carbon được mã hóa
  • Thông báo về Airdrop
  • Danh sách DEX
  • Ảnh chụp Airdrop
  • Thông báo tiếp thị và quan hệ đối tác

Lộ trình tương lai

Tương lai của PERL.eco là làm cho nhiều tài sản liên quan đến sinh học hơn có thể truy cập được thông qua DeFi. vào blockchain để xây dựng một môi trường khí hậu bền vững hơn.

Trang web: PERL.eco
Tài liệu: https://docs.perl.eco

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.