Coin

Sử dụng blockchain trong dược phẩm và y học như thế nào ?

Ngành công nghiệp dược phẩm và nhiều ngành y tế khác đang quan tâm đến công nghệ Blockchain. Vấn đề là hệ thống blockchain hiện đang là một trong những từ khóa nóng nhất khi nói đến xu hướng công nghệ mới.

Lợi thế công nghệ

Blockchain là gì khác hơn là một sổ cái tập thể có chứa thông tin về tất cả các giao dịch được thực hiện với cryptocurrencies. Thông tin trong một cuốn sách như vậy được lưu trữ trong các khối dữ liệu. Một khối chứa một số lượng giao dịch nhất định và khi nó đầy, một khối khác sẽ được tạo. Các khối này được hợp nhất thành một chuỗi toàn bộ.

Loại cơ sở dữ liệu này có một lợi thế khác. Nó hoạt động trên cơ sở mạng p2p phân tán, giúp loại bỏ nhu cầu về một tổ chức trung tâm kiểm soát các giao dịch bằng tiền điện tử.

Mỗi máy tính được kết nối với một mạng như vậy có thể xác thực và gửi thông tin về giao dịch đã ký kết. Cấu trúc phân tán của hệ thống cũng có nghĩa là thông tin được lưu trữ trong blockchain không thể bị giả mạo. Ít nhất là bây giờ. Việc mã hóa dữ liệu được lưu trữ trên blockchain cũng là một lợi thế lớn.

Trong trường hợp tiền điện tử, dữ liệu giao dịch được cung cấp công khai, nhưng không chứa thông tin bí mật về bản thân người dùng. Như vậy, blockchain là một cơ sở dữ liệu phân tán, khổng lồ và được mã hóa, có thể lưu trữ một lượng thông tin khổng lồ.

Những gì các công ty dược phẩm đang lên kế hoạch

Các nhà sản xuất thuốc như Pfizer, Amgen và Sanofi muốn sử dụng công nghệ blockchain để ghi lại các thử nghiệm lâm sàng của họ. Ý tưởng này sẽ tạo ra một cơ sở dữ liệu chung lưu trữ thông tin về từng loại thuốc mới được thử nghiệm trên người.

Ngoài ra, một chuỗi khối dược phẩm lớn như vậy cũng có chỗ cho hồ sơ y tế của từng bệnh nhân tham gia nghiên cứu thuốc mới. Đây là một câu hỏi rất quan trọng, bởi vì một số thử nghiệm lâm sàng được thực hiện trong vài tháng (đôi khi thậm chí vài thập kỷ). Tài liệu thường là một vấn đề trong nghiên cứu dài hạn.

Việc sử dụng công nghệ Blockchain cũng sẽ dẫn đến việc thông tin về bệnh nhân tham gia vào các thử nghiệm lâm sàng như vậy sẽ được cập nhật trong mỗi cuộc hẹn khám bệnh trong tương lai. Pfizer, Amgen và Sanofi lập luận rằng điều này có thể đẩy nhanh toàn bộ quá trình phát triển các loại thuốc mới, ngoài việc tôn trọng tính bảo mật của những bệnh nhân mà họ được thử nghiệm.

Thay vì một cơ sở dữ liệu tập trung vào việc thử nghiệm các loại thuốc mới, ngành y tế có thể tạo ra một “thẻ bệnh nhân quốc tế”. Điều này sẽ chỉ cách mạng hóa y học vì nó là về trao đổi và tiếp cận thông tin. Blockchain đơn giản là một cơ sở dữ liệu được thiết kế tốt có khả năng lưu trữ một lượng thông tin khổng lồ.

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.