Coin

ThunderCore (TT) là gì ? nền tảng hợp đồng thông minh hiệu suất cao

Giới thiệu 

ThunderCore (TT) coin là một nền tảng hợp đồng thông minh hiệu suất cao cho phép bạn chạy Ứng dụng phi tập trung (Dapps) và Tài chính phi tập trung (DeFi). Thundercore hứa hẹn mức giá thấp và khả năng tương thích với bất kỳ ứng dụng nào được viết cho nền tảng Ethereum phổ biến. Đồng tiền cơ bản là token TT được sử dụng để chuyển giá trị và thanh toán tiền gas trên nền tảng. Dự án đang cố gắng tìm ra giải pháp tối ưu giữa phân quyền, khả năng mở rộng và bảo mật.

Đặc điểm chính của nền tảng 

ThunderCore hướng tới mục tiêu trở thành một blockchain hiệu suất cao cho phép áp dụng hàng loạt các dApp. Điều này hứa hẹn phí giao dịch tương đối thấp (chi phí gas thấp), khả năng tương thích, bảo mật và tốc độ.

Hiện tại, các giao dịch blockchain rất chậm. Điều này là do thuật ngữ “Blockchain Trilemma”, được đặt ra bởi Vitalik Buterin, người sáng lập Ethereum.

Theo bộ ba Blockchain, blockchain có ba chức năng chính: phân quyền, khả năng mở rộng và bảo mật.

Tuy nhiên, bộ ba blockchain cho thấy rằng rất khó để một dự án có cả ba chức năng ở trạng thái thỏa mãn. Một mạng lưới phi tập trung và được bảo mật chặt chẽ sẽ không thể mở rộng được. Tương tự như vậy, một blockchain phi tập trung và có thể mở rộng sẽ có ít bảo mật, v.v.

Buterin tin rằng ở cấp độ cơ bản, mạng blockchain chỉ có thể thực hiện hai trong ba chức năng bất kỳ lúc nào. Bộ ba blockchain có thể là nguồn gốc của các vấn đề về khả năng mở rộng trong hầu hết các chuỗi tiền điện tử. Hầu hết các dự án tiền điện tử không thể xử lý một số lượng lớn các giao dịch, trong khi vẫn đảm bảo tính phi tập trung và an ninh mạng.

Tuy nhiên, giao thức ThunderCore đưa ra một giải pháp tốt cho vấn đề và tin rằng nó đã tìm ra cách để cung cấp cả ba tính năng cùng một lúc.

Điều này sẽ giải quyết vấn đề bằng cách kết hợp chuỗi khối tiêu chuẩn mà họ gọi là “chuỗi chậm” và loại bạn tìm thấy trong Bitcoin, Ethereum hoặc bất kỳ chuỗi Proof-of-Work nào khác, với một chuỗi khối khác mà họ gọi là “đường dẫn nhanh”.

Fast Track là một chuỗi Proof of Stake được cung cấp bởi một ủy ban gồm 300 bên liên quan và được điều phối bởi một cơ quan trung ương được gọi là Accelerator. Máy gia tốc tồn tại để tuyến tính hóa các giao dịch và dữ liệu trong một chuỗi nhanh và được tạo ra như một cách dễ dàng để hoàn thành nhiệm vụ này, điều khá khó thực hiện theo cách phi tập trung.

Bằng cách kết hợp chuỗi chậm và đường nhanh theo cách này, ThunderCore đạt được hành vi chuỗi khối sau:

  • Khi mạng hoạt động bình thường, tức là không bị tấn công hoặc bị xâm phạm, nó hỗ trợ xác nhận tức thì và thông lượng cao.
  • Nếu mạng bị tấn công, tính bảo mật của blockchain được duy trì miễn là chuỗi chậm vẫn an toàn và miễn là phần lớn các bên liên quan vẫn trung thực. Điều này đúng ngay cả khi bộ tăng tốc bị hỏng và hoạt động với mục đích xấu.

ThunderCore không chỉ được xây dựng dựa trên nhu cầu của các nhà phát triển mà còn thu thập dữ liệu, phản hồi và thông tin về cách nền tảng được các nhà phát triển sử dụng để xây dựng các ứng dụng phi tập trung.

Dữ liệu này sau đó được sử dụng để cung cấp hỗ trợ tốt nhất cho nền tảng bởi cộng đồng nhà phát triển. Một trong những tùy chọn này là các dApp Ethereum có thể được chuyển sang ThunderCore trong vòng chưa đầy năm phút.

Token TT

Token TT là mã thông báo ERC-20 cho chuỗi khối ThunderCore. Nó hoạt động như một bộ tích lũy giá trị và cung cấp khí cho phí giao dịch blockchain và để ký các hợp đồng thông minh được tạo trên chuỗi khối ThunderCore. Nó cũng sẽ được sử dụng để xây dựng và kiếm tiền từ các ứng dụng trên ThunderCore.

Kết luận 

ThunderCore khác biệt ở chỗ nó mở rộng cả giao dịch và hợp đồng thông minh. Điều này có nghĩa là các blockchain có thể có hàng nghìn giao dịch mỗi giây mà không ảnh hưởng đến bảo mật và phân quyền.

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.