Coin

Unmarshal (MARSH) là gì ? giao thức blockchain độc lập với chuỗi

Tổng quan

Unmarshal (MARSH) coin là một giao thức blockchain độc lập với chuỗi bao gồm một mạng blockchain để lưu trữ dữ liệu tùy chỉnh cho các ứng dụng DeFi. Nền kinh tế DeFi sẽ có thể tận dụng giải pháp của Unmarshal để trích xuất dữ liệu phong phú và có cấu trúc trên nhiều chuỗi như Ethereum, Binance Smart Chain, Polkadot với khả năng mở rộng tăng lên.

Unmarshal là một giao thức lập chỉ mục dữ liệu đa chuỗi cho phép truy cập liền mạch vào dữ liệu trên chuỗi cho các ứng dụng DeFi từ đó mở ra tiềm năng của DeFi. Mạng lưới Unmarshal cam kết cung cấp cơ sở hạ tầng dữ liệu Blockchain đầy đủ với một mạng lưới phi tập trung áp dụng rộng rãi.

Unmarshal bao gồm một mạng lưới lập chỉ mục blockchain phi tập trung để xử lý dữ liệu tùy chỉnh theo nhu cầu của nền kinh tế DeFi. Một giải pháp nâng cao nhằm mục đích trao quyền cho toàn cảnh DeFi với chức năng có thể mở rộng cho dữ liệu phong phú ở nhiều định dạng như API phong phú như dữ liệu lịch sử, luồng dữ liệu và hỗ trợ thông báo đẩy.

Mạng không quản lý

Các điểm chính thay đổi truy cập dữ liệu và việc thực hiện chúng trong một nền kinh tế phi tập trung đang phát triển nhanh chóng bao gồm:

  • Dữ liệu có cấu trúc: Tính sẵn có của dữ liệu thô và cấu trúc trên chuỗi khiến các ứng dụng phi tập trung giải mã nó thành một định dạng có cấu trúc trở nên tẻ nhạt. Với Unmarshal, dữ liệu được yêu cầu được trình bày ở định dạng có cấu trúc chính xác, đáng tin cậy và có giá trị, cho phép các nhà phát triển tập trung vào khía cạnh của ứng dụng.
  • Chức năng đa chuỗi: Thiếu khả năng tương tác là một trong những hạn chế đáng kể đối với việc triển khai DeFi. Sử dụng một mạng lưới phân tán gồm các công cụ lập chỉ mục blockchain Unmarshal, việc cung cấp dữ liệu tùy chỉnh từ các chuỗi khác nhau sẽ đơn giản và liền mạch.
    Các giải pháp SAAS tích hợp: Mạng Unmarshal sử dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến để đơn giản hóa việc truy cập dữ liệu. Do đó, cơ sở hạ tầng không chỉ giới hạn ở các API mà còn bao gồm thiết kế dữ liệu ở nhiều định dạng như GraphQL, WebSockets và Notifications.
  • Quản trị dân chủ: Mạng phi tập trung của Unmarshal bao gồm nhiều nút phân tán giúp giảm bớt khả năng lựa chọn người lập chỉ mục dữ liệu từ một nhóm các nút cho khách hàng.
  • Tự động lập chỉ mục: Tự động lập chỉ mục dữ liệu trong một chuỗi gồm nhiều chuỗi cho các giao thức DeFi như AAVE, Compound, Circle, v.v., theo yêu cầu của khách hàng. Điều này sẽ cho phép khách hàng sử dụng mô hình chia sẻ chi phí theo nhu cầu của họ để lập chỉ mục các giao thức và chuỗi mới.

Xác định tính khả dụng của dữ liệu

Mạng lưới Unmarshal dự định tạo ra một làn sóng mới trong sự phát triển của ngành công nghiệp DeFi bằng cách phân cấp việc trích xuất, thu thập và chuyển đổi dữ liệu. Nếu không có dữ liệu đáng tin cậy, các ứng dụng phi tập trung sẽ chỉ là các hợp đồng thông minh không có tiện ích. Sự năng động của một DApp thành công tạo thành các khối dữ liệu xây dựng chính của nó và đây là một thách thức liên tục chưa được giải quyết. Với chức năng của Mạng không quản lý, Unmarshal đang chuyển sang giai đoạn phát triển công nghệ quan trọng tiếp theo.

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.